ΌΡΟΙ & ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  | Ο ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟΣ ΘΕΣΜΟΣ ΒΡΑΒΕΥΣΗΣ ESTIATORIA.GR PREMIUM AWARDS 2017-18

 

 

ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ  & ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ

 

Τα εστιατόρια και οι λοιπές επιχ/σεις εστίασης έχουν το δικαίωμα να αιτηθούν τη συμμετοχή τους στη διαδικασία βράβευσης μετά τη δημοσίευση που θα κάνει το Estiatoria.gr από τη στήλη των νέων του για την εκκίνηση των διαδικασιών βράβευσης. Ο αιτών είναι υποχρεωμένος να αποδεχτεί τους όρους  ώστε να συμμετάσχει στη διαδικασία. Με τον ίδιο τρόπο θα ανακοινωθεί και η έναρξη ψηφοφορίας του κοινού. Οι υποψηφιότητες δεν θα είναι υποχρεωτικά ορατές στο κοινό. Το κοινό θα μπορεί να προτείνει – ψηφίζει όποια επιχ/ση επιθυμεί ανά την Ελλάδα για το βραβείο ποιότητας και γεύσης Εstiatoria.gr Premium Αwards από ειδική ενότητα. Σε περίπτωση που κάποια επιχ/ση εστίασης προταθεί-ψηφιστεί από τον κόσμο και εγκριθεί από την επιτροπή του Estiatoria.gr τότε η ψηφισθείσα επιχ/ση θα ενημερωθεί για τους όρους & προυποθέσεις όπως περιγράφονται παρακάτω στα στάδια Α) και Β). Σε κάθε νομό το Estiatoria.gr δύναται να βραβεύει επιχειρήσεις χωρίς αριθμητικό όριο ενώ στην ίδια κατηγορία κουζίνας επίσης χωρίς αριθμητικό όριο. Ο συμμετέχων στην διαδικασία της βράβευσης ως υποψήφιος ή και τελικά βραβευθείς αποδέχεται ότι δεν έχει καμία απαίτηση έναντι της εταιρίας και των διοργανωτών του θεσμού.  Απαγορεύεται η αναδημοσίευση και  η προώθηση των γενικών όρων & προϋποθέσεων σε τρίτους.  Ο θεσμός Estiatoria.gr Premium Awards ανήκει στην πνευματική ιδιοκτησία του Estiatoria.gr και προστατεύεται από την εταιρία που εκπροσωπείται νομικά. Αποτελεί διαγωνισμό βράβευσης που απευθύνεται σε όλη την Ελλάδα και δεν έχει κρατική υπόσταση ή αναφορά. Είναι μια ιδιωτική πρωτοβουλία που διέπεται από προωθητικό χαρακτήρα.

 

Α’  ΣΤΑΔΙΟ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ – ΌΡΟΙ &  ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

 

Στο πρώτο στάδιο η επιχείρηση συμπληρώνει φόρμα συμμετοχής με τα απαραίτητα στοιχεία και αποδέχεται γενικούς όρους όπως :

Το Estiatoria.gr θέτει ως  προϋπόθεση για τη συμμετοχή στη διαδικασία της ψηφοφορίας την κάλυψη ετήσιου πακέτου συνεργασίας που θα αφορά στην προβολή της υποψήφιας επιχ/σης εστίασης στο Estiatoria.gr. Με την ηλεκτρονική αποδοχή των όρων  ο αιτών εισέρχεται στη φάση του υποψηφίου αφού έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις συνεργασίας του ανάλογου πακέτου προβολής. Ο υποψήφιος θα ενημερωθεί αφού συμπληρώσει τη φόρμα συμμετοχής για το κόστος της προβολής.  Στην ηλεκτρονική φόρμα συμμετοχής αφού συμπληρωθεί και αποσταλεί στη διαχείριση εμφανίζεται κάτω από τα στοιχεία του αιτούντα ο όρος «accepted».  Η αποδοχή των όρων δεν δεσμεύει με κανέναν τρόπο τον αιτούντα στην περίπτωση που δεν επιθυμεί να είναι υποψήφιος  εκ των υστέρων.

 

Β’  ΣΤΑΔΙΟ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ -  ΌΡΟΙ &  ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

 

Αν ο υποψήφιος συμμετέχων στην ψηφοφορία ψηφιστεί για το βραβείο ποιότητας και εγκριθεί από την επιτροπή τότε θα παραλάβει την ανάλογη ειδοποίηση επιτυχίας από το Estiatoria.gr « Έχετε ψηφιστεί για την απόκτηση του βραβείου ποιότητας και γεύσης Estiatoria.gr Premium Awards». Κατόπιν θα ενημερωθεί για νέους όρους & προϋποθέσεις που είναι υποχρεωμένος να ακολουθήσει και  θα αφορούν πλέον  στην τελική διαδικασία βράβευσης. Στη συγκεκριμένη φάση της διαδικασίας οι νέοι όροι & προϋποθέσεις σχετίζονται και με έξοδα για την ψηφισθείσα επιχείρηση, όπως ειδικό πρόγραμμα καμπάνιας μάρκετινγκ και παράβολο για τη βράβευση. Σε περίπτωση που η ψηφισθείσα επιχείρηση δεν αποδεχτεί τους δεύτερους όρους & προϋποθέσεις δεν δύναται να προχωρήσει στο τελικό στάδιο, δηλαδή στη βράβευσής της.

 

 

 

 

ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ

 

Η μη συμμόρφωση των συμμετεχόντων με οποιονδήποτε από τους καθορισμένους όρους, είτε στο Α’ στάδιο της διαδικασίας, είτε στο  Β΄ στάδιο συνεπάγεται τον αποκλεισμό συμμετοχής τους σε οποιαδήποτε φάση της διεξαγωγής του Διαγωνισμού. Επίσης η Διοργανώτρια Εταιρεία  έχει δικαίωμα άνευ άλλου τινός να αποκλείσει τελείως από  τον Διαγωνισμό, ακόμη και να ακυρώσει την βράβευση κάποιου εκ των συμμετεχόντων αν κρίνει ότι η συμπεριφορά αυτού στο Διαγωνισμό είναι παράνομη, καταχρηστική ή αντισυμβατική.  

 

 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ- ΕΠΙΤΡΟΠΗ & ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

 

Τα κριτήρια συμμετοχής είναι η ποιότητα των υπηρεσιών συνολικά και η γεύση. Στοιχεία όπως η καθαριότητα, η ευγένεια, το σωστό σέρβις καθιστούν κριτήρια. Μετά τη δημοσίευση της εκκίνησης της ψηφοφορίας και το πέρας αυτής δηλαδή τη λήξη της, το Estiatoria.gr συλλέγει τις ψήφους και εν συνεχεία αξιολογεί με την επιτροπή του τους υποψηφίους για βράβευση. Το Estiatoria.gr  διατηρεί το δικαίωμα να μην ανακοινώσει προς τα έξω τη λίστα των υποψηφίων για τη βράβευση προς αποφυγή αναπαραγωγής από άλλα μέσα και πιθανής πρόκλησης  σύγχυσης. Ωστόσο όμως μπορεί να το κάνει μεμονωμένα, δηλαδή να δημοσιεύσει μια ή περισσότερες υποψηφιότητες στο διαδίκτυο. Επίσης διατηρεί το δικαίωμα να μην δημοσιεύσει τα ονόματα της επιτροπής, η οποία είναι μυστική. Τέλος διατηρεί το δικαίωμα να μην δημοσιεύσει το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας με λεπτομέρεια, καθώς κάτι τέτοιο ενέχει την σύγκριση των υποψηφίων επιχ/σεων προς τα έξω κάτι που μπορεί να βλάψει την εικόνα του υποψηφίου, ο οποίος δεν είχε αρκετούς ψήφους. Το Estiatoria.gr  έχει το δικαίωμα να βραβεύσει σε μία χρονιά επιχειρήσεις εστίασης ή εστιατόρια ακόμα και αν αυτές δεν είναι συνεργάτες του μέσου Estiatoria.gr ή δεν έχουν ακολουθήσει τη διαδικασία ψηφοφορίας όπως περιγράφονται στα στάδια διαδικασίας  Α) και Β). Το Estiatoria.gr έχοντας στη συνείδηση του το πλήθος αυτών των παραγόντων θα τηρήσει την αρχή της αξιοπιστίας. Το Estiatoria.gr θα ανακοινώσει τους νικητές την ημερομηνία της απονομής, η οποία θα είναι ανοιχτή μόνο στους επιτυχόντες, οι οποίοι θα έχουν ενημερωθεί πρωτύτερα.

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΒΡΑΒΕΥΣΗΣ – ΤΕΛΕΣΗ ΑΠΟΝΟΜΗΣ

 

Το Estiatoria.gr μπορεί να αλλάξει την ορισθείσα ημερομηνία βράβευσης χωρίς προειδοποίηση για κάθε λόγο. Δεν ευθύνεται επίσης για την μη τέλεση της βράβευσης επικαλούμενο λόγους  που θα μπορούσαν να αποκλείσουν αυτή, όπως καιρικές συνθήκες, λόγους υγείας των διοργανωτών και ιδιοκτητών του Estiatoria.gr. Σε κάθε περίπτωση το Estiatoria.gr μπορεί να αρκεστεί στην απλή δημοσίευση των βραβευθέντων χωρίς να τελέσει ημέρα απονομής σε κάποιο χώρο  και στην απόδοση των διπλωμάτων και λοιπών σημάτων προς τους επιτυχόντες. Τέλος το Estiatoria.gr δεν ευθύνεται στην περίπτωση που δεν ανακοινωθεί το όνομα κάποιου εστιατορίου ή επιχ/σης εστίασης κατά την διαδικασία της απονομής από πιθανή παράληψη.

 

ΕΥΘΥΝΗ  ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΡΙΑΣ  ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

 

Μετά την εκπνοή της διάρκειας του Διαγωνισμού και την βράβευση, κατά τα προαναφερόμενα, κάθε υποχρέωση της Διοργανώτριας Εταιρείας παύει να υφίσταται. Η Διοργανώτρια Εταιρεία δεν θα υπέχει ούτε θα αναλάβει οποιαδήποτε υποχρέωση ή ευθύνη έναντι των συμμετεχόντων πέραν αυτών που αναφέρονται στους παρόντες όρους. Σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται η Διοργανώτρια Εταιρεία για τυχόν άμεσες ή έμμεσες ζημίες, δαπάνες και έξοδα που μπορεί να προκύψουν σχετικά με το Διαγωνισμό. Επίσης η Διοργανώτρια Εταιρεία δεν υπέχει ουδεμία ευθύνη, ποινική ή αστική προς οποιονδήποτε τυχερό ή τρίτο, για οποιοδήποτε ζημιά προκληθεί στους διαγωνιζόμενους σχετιζόμενη άμεσα ή έμμεσα με τη βράβευση ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία αναφορικά με τον Διαγωνισμό.

 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

 

Η Διοργανώτρια Εταιρεία έχει το δικαίωμα οποτεδήποτε μονομερώς να διακόψει ή να ματαιώσει τον Διαγωνισμό καθώς και να τροποποιήσει οποιονδήποτε από τους όρους του αρκεί πριν από την επέλευση κάποιου από τα ως άνω γεγονότα να έχει ενημερώσει τους συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό με σχετική ανακοίνωση.

 

 

ΣΗΜΑΤΑ – ΔΙΠΛΩΜΑΤΑ – ΤΙΤΛΟΙ

 

Το Estiatoria.gr δίνει το δικαίωμα και την έγκριση στα βραβευθέντα εστιατόρια για  τη χρήση των διπλωμάτων - σημάτων τα οποία θα παραλαμβάνουν ηλεκτρονικά ή σε εκτυπώσιμη μορφή αυτοκόλλητου.  Απαγορεύεται ρητώς η ανατύπωση των σημάτων από τους παραλήπτες όπως και η απόδοση αυτών σε τρίτους ή άλλες επιχειρήσεις. Το ίδιο συμβαίνει με τα διπλώματα ή τις τιμητικές πλακέτες. Το Estiatoria.gr διατηρεί το δικαίωμα να προσαρμόζει άλλα εμπορικά σήματα άλλων επιχειρήσεων όπως σπόνσορες  στα διπλώματα, στις πλακέτες και στα σήματα που αποδίδει χωρίς προειδοποίηση.  Παραποίηση ή χρήση που μειώνει την ουσία των σημάτων όπως και οι παραπάνω ενέργειες δίδουν το δικαίωμα της αποζημίωσης στο Estiatoria.gr. Οι βραβευμένες επιχειρήσεις έχουν το δικαίωμα να φέρουν τα σήματα στα μέσα επικοινωνίας τους (ιστοσελίδες – social media) επί αορίστου χρόνου. Δεν έχουν όμως το δικαίωμα να ανασκευάσουν τα σήματα ή αυθαίρετα να αλλάξουν σε αυτά την χρονολογία. Το ίδιο ισχύσει στα διπλώματα, στα αυτοκόλλητα  ή στις τιμητικές πλακέτες. Και σε αυτή την περίπτωση το Estiatoria.gr επιφυλάσσεται παν ενδεχόμενου.

 

 

 

 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΒΡΑΒΕΥΘΕΝΤΩΝ

 

Οι επιχειρήσεις εστίασης – εστιατόρια που θα βραβευτούν και θα παραλάβουν τους τίτλους αποδέχονται ότι το Estiatoria.gr θα δημοσιεύσει τα ονόματά τους στο διαδίκτυο ή σε άλλα έντυπα μέσα. Αυτομάτως αποδέχονται ότι κάθε αναδημοσίευση ή αναπαραγωγή της λίστας ή ακόμα η μεμονωμένη δημοσίευση του εστιατορίου τους από τρίτο μέσο που πιθανόν να συνδέεται με χαρακτηρισμούς μειωτικού ή εγκωμιαστικού χαρακτήρα δεν  καθιστά υπεύθυνο το Estiatoria.gr. Επίσης η παράληψη από το Estiatoria.gr να αναφέρει στην λίστα το όνομα του βραβευθέντος πάλι δεν το καθιστά υπεύθυνο.

 

Arrow white large ESTIATORIA.GR PREMIUM AWARDS 2017